PSKP - ul. Bolesława Śmiałego 3


Przeglądy rejestracyjne pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.

  • przeglądy rejestracyjne pojazdów do 3.5 tony, motocykli,
  • motorowerów,
  • pojazdów zasilanych gazem,
  • pojazdów sprowadzonych z zagranicy,
  • pojazdów pokolizyjnych,
  • pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę.
  • ciągniki rolnicze,
  • przyczepy,
  • uzupełnienie brakujących danych.